HET Missie

Wij willen onze zichtbaarheid vergroten in creatie, techniek, management en services en de samenwerking versterken met complementaire partijen om integrale oplossingen te vinden voor huisvestingsvraagstukken. Samen met onze medewerkers bouwen en vergroten wij actief ons netwerk in de bovengenoemde marktsegmenten. Bovendien ontwikkelen en voeren wij actieve promotie van onze services voor derden, ondersteund door ons dienstenprofiel per marktsegment. Groei is noodzakelijk om de vereiste flexibiliteit en deskundigheid te kunnen waarborgen en wij willen dat bereiken door BIM specialisatie, expertise in 3D modelleren, engineering en printen, kennisontwikkeling in wet- en regelgeving, kennis ontwikkeling in (nieuwe) materialen, duurzaamheidprestaties en intelligente integratie. En last but not least willen wij jong talent aantrekken en vasthouden.

Het kunstwerk van Andy Goldsworthy verbeeldt op voortreffelijke wijze de weg die wij willen gaan: meanderend, beweeglijk, maar recht op ons doel af.

bureau>HET missie